15.02.2018 | Af: Thomas Lech Pedersen

Valg af LTD-talspersoner 2018

Det er igen blevet tid at vælge de lokale LTD-talspersoner. Se, hvem der stiller op i dit område, eller se, om der mangler en repræsentant.

LTD's talspersoner yder en stor indsats for alle medlemmer, de sidder med i samarbejdsudvalgene og deltager som bisiddere, når situationen kræver det. Nu er der valg for de kommende 2 år.

Kandidatlisten finder du nederst.

Hvis du ønsker at opstille som ny talsperson, eller som modkandidat til en opstillet talsperson, skal du sende en mail til info(at)lederforeningen.dk med oplysning om navn og organisationsbetegnelse.

Du skal kun skrive til os, hvis du ønsker at stille op i et vakant område, eller vil stille op mod en allerede opstillet. Der skal altså ikke stemmes på allerede opstillede. Opstiller en modkandidat, afholdes valg lokalt. Kontakt endelig foreningen, hvis du har spørgsmål.

I enheder, hvor der i dag ikke er valgt en talsperson (Vakant), er det vigtigt, at medlemmerne gør en indsats for at finde en.

Ønske om opstilling skal være foreningen i hænde senest onsdag den 28. februar 2018 kl. 16.00.

Om valget

Valget gælder for en 2-årig periode.

Hvis der ikke er andre kandidater end de opstillede, betragtes de som valgt og du behøver ikke foretage dig noget.

Hvis der i en enhed er opstillet en ny kandidat, ud over den der genopstiller, afholdes der valg.

Hvis der i enheder uden talsperson kun kommer forslag om én kandidat, betragtes vedkommende som valgt. Ved mere end én kandidat i disse enheder, afholdes der valg.

Hvis en enhed ikke har opstillet en kandidat, vil bestyrelsen efter valget sikre, at enheden bliver repræsenteret af en anden.

Kandidatliste

Erhverv, NetDesign, Øst - Kristian Ambrosius Andersen

Erhverv, NetDesign, Vest, EHU - Thyge Havgaard Bjerring

Erhverv, NetDesign, Vest, EHN - Christian Piil

Erhverv, Enterprise, EK - VAKANT

Erhverv, Customer Care, EJ - VAKANT

Erhverv, Cloud Solutions, EU - VAKANT

Operations, Network ONO - Claus Tavlo Nielsen

Operations, Network, ONI - Kurt Preben Nielsen

Operations, Network, ONG - Martin Pedersen

Operations, Network, ONB - VAKANT

Operations, Network, ONM - VAKANT

Operations, Onsite, OOA, OOP - Jørgen Thomsen

Operations, Onsite, OOK, OON, OOS, OOY - Erik Lund

Operations, Onsite, OOT - Lars Schmidt Lindholm

Operations, Procurement & Logistics, OS - Marek Fajnzylber

Operations, IT Operations - VAKANT

Digital, D - Jan Andersen

YouSee, Mobile, PM, PT, PV - Anni Saust

YouSee, Sales, PCS - Jesper Suhr

YouSee, Sales, Retail, PCB 1-4 - Lars Hansen

YouSee, Sales, PC, øvrige - Lars Søholm

YouSee, TAK, PE - Ulla Berit Rix Arildskov

YouSee, Customer Contact Center, PS - VAKANT

Group Finance, Finans, HF - Janne Kjær

Group Data & Security, Business Intelligence & Analytics, HK - Dennis Larting

Group Data & Security, Wholesale, W - Carina McGowan Gibson

Group Data & Security, Wholesale, W - Klaus Bauer (suppleant)

Group CCo & HR, HC - VAKANT

Online Brands, B - VAKANT

Udlånte medarbejdere - Tina Stegmann