30.11.2016 | Af: Thomas Lech Pedersen

Har du været til lønsamtale?

Hvis du endnu ikke har været til lønsamtale, er det tid at rykke din leder.

Lønsamtalerne skal - så vidt muligt - være afholdt inden udgangen af november, og det er jo nu.

Det er din nærmeste leder, der har pligt til at indkalde dig til lønsamtale med rimeligt varsel, normalt mindst 2-3 dage.

Du kan læse mere om lønsamtalerne i tidligere udsendt nyhed her.

Kontakt foreningen, hvis du har spørgsmål.