17.08.2017 | Af: Sekretariatet

Har du været til lønsamtale?

Lønsamtalerne burde være et overstået kapitel, men har du endnu ikke været indkaldt, er det tid at rykke...

Årets lønsamtaler skulle så vidt muligt være afviklet inden udgangen af juni, men enkelte samtaler udestår stadig rundt omkring.

Har du endnu ikke været indkaldt er det en god ide at minde din leder om det.

Ultimo august vil foreningen gennemføre spørgeskemaundersøgelse om samtalerne. Der kommer i den forbindelse en separat mail og vi håber meget du har lyst til at deltage i undersøgelsen.