13.12.2017 | Af: Thomas Lech Pedersen

Det her er vigtigt...

Vi skal bruge dit samtykke - og du skal bruge 2 minutter på at give os det. Er du hurtigt ude, deltager du i lodtrækningen om en iPad air 2

Som følge af den nye databeskyttelseslov skal vi bruge dit skriftlige samtykke til fortsat at opkræve kontingent til LTD via lønnen.

Vi udsender i nær fremtid en samtykkeerklæring via mail, som skal udskrives, underskrives, scannes og returneres til os via mail.

Det er virkelig vigtigt for os, da vi alternativt skal til at administrere kontingentopkrævningen via betalingsservice, hvilket er både tidskrævende og dyrt.

I vil modtage mailen fra LTD's sekretær, "Thomas Lech Pedersen (thlp@tdc.dk)" og bedes returnere til samme adresse.

Blandt alle, der har returneret korrekt udfyldt samtykke senest 31. december 2017, trækkes lod om en iPad air 2.

Nedenfor kan du læse mere om baggrunden.

Venlig hilsen

Gert Winkelmann
Formand

Jf. den nye databeskyttelseslov er medlemskab af en fagforening en følsom oplysning, og derfor skal vi indhente samtykke fra medlemmerne til fortsat at opkræve kontingentet via lønnen, som vi altid har gjort.

Ønsker du ikke at afgive samtykke, vil du fremover blive opkrævet via betalingsservice, men det er i alles interesse, både økonomisk og ressourcemæssigt, at så mange som muligt fortsat vil betale via løntræk.

Opkrævning via betalingsservice tillægges gebyr. Mere information følger sammen med samtykkeerklæringen.