20.02.2017 | Af: Gert Winkelmann

Blandet start på 2017

Fratrædelser. Som det nok er de fleste bekendt, så har januar og februar i 2017 været en hård tid at komme igennem.

Der har været omfattende afskedigelser i TDC, primært i Operations. I alt er over 100 medarbejdere blevet opsagt, da omkostningerne skal reduceres. LTD, AC og Dansk Metal har appelleret til, at der blev mulighed for frivillige fratrædelser. Det har bevirket, at der flere steder i organisationen har kørt frivillighedsrunder, som har betydet, at ca. 50 medarbejdere har valgt at fratræde frivilligt. Det er positivt i en trist situation.

På LTD området er 15 medarbejdere blevet opsagt, heraf har 4 valgt frivilligt at fratræde. LTD’s talsmænd og sekretariat hjælper og støtter de opsagte medlemmer, så de kan komme videre på den bedste måde.

Som en del af LTD’s aftale med TDC, så tilbydes alle opsagte bl.a. hjælp til outplacement, uvildig økonomisk rådgivning og mulighed for uddannelse i opsigelsesperioden. Alt betalt af TDC.

Insourcing – nye på overenskomsten
Heldigvis sker der også positive ting i TDC.

I december 2016 besluttede TDC at fusionere Cirque A/S ind i TDC A/S, hvorved 14 medarbejdere blev overflyttet til LTD’s overenskomstområde pr. 1. januar 2017. Medarbejderne indplaceres i Erhverv.

Ligeledes i december 2016 købte TDC firmaet Adactit, som TDC også besluttede at fusionere ind i TDC A/S. I den forbindelse blev 3 medarbejdere overflyttet til LTD’s overenskomstområde i januar 2017. Medarbejderne indplaceres i Erhverv.

I januar 2017 blev det besluttet at hjemtage Support og Billing indenfor Erhvervsområdet fra Sitel A/S til TDC A/S. Området var i oktober 2014 blevet outsourcet til Sitel A/S. Ved hjemtagelsen overføres 6 medarbejdere fra Sitel A/S til LTD’s overenskomstområde. Overførslen har virkning fra den 28. februar 2017. Alle 6 medarbejdere har tidligere været ansat i TDC A/S. Medarbejderne indplaceres i Erhverv.

Seneste nye tiltag er, at der er sat en undersøgelse i gang om en mulig sammenlægning af Dansk Kabel TV A/S og TDC A/S. Der er ansat godt 400 medarbejdere i Dansk Kabel TV. Det forventes, at undersøgelsen af en sammenlægning vil være afsluttet inden udgangen af marts 2017. For så vidt sammenlægningen bliver en realitet, forventer LTD, at en del medarbejdere bliver overflyttet til LTD’s overenskomstområde. Medarbejderne vil i givet fald primært blive indplaceret i Operations, Onsite, men der vil også blive indplaceret medarbejdere i YouSee.