Personalereduktioner

Der er løbende indgået aftaler mellem TDC og LTD om vilkårene for medarbejdere der skal fratræde som led i større personalereduktioner.

Her finder du gældende vilkår for fratrædelser i forbindelse med overtallighed: