Lederforeningen i TDC

Lederforeningen i TDC (LTD) er en frivillig sammenslutning, som har forhandlingsretten for ledere og særligt betroede medarbejdere i TDC A/S og TDC Hosting A/S. Det primære formål er at varetage medlemmernes interesser og yde rådgivning om løn- og ansættelsesmæssige forhold.

Ekstra penge på din pensionsopsparing

PFA forrenter KundeKapital med 20 %. Se også PFA's kommentar til Brexit og påvirkningen af...


Voldgiften om fratrædelsesvilkår ved overtallighed

LTD rejste spørgsmålet om fratrædelsesvilkår ved overtallighed ved en faglig voldgift, men fik ikke medhold. Læs mere om sagens forløb her.

God sommer

Foreningen holder som altid åben alle hverdage mellem 9 og 16. Kontakt os på 70 27 22 57 eller email info@lederforeningen.dk

Har du den rigtige løn?

Se lønstatistikken fordelt pr. stillingsbetegnelse her