Lederforeningen i TDC

Lederforeningen i TDC (LTD) er en frivillig sammenslutning, som har forhandlingsretten for ledere og særligt betroede medarbejdere i TDC A/S og TDC Hosting A/S. Det primære formål er at varetage medlemmernes interesser og yde rådgivning om løn- og ansættelsesmæssige forhold.

TDC splittes op og hovedorganisationer fusionerer

Det har været et begivenhedsrigt forår med meldingerne om, at TDC splittes op, og at FTF og LO har...


Vil du have udbetalt dit efterlønsbidrag?

Er du en af de mange danskere, der betaler til efterlønsordningen? Så har du frem til 30. juni 2018 mulighed for at få dit efterlønsbidrag udbetalt skattefrit hos din a-kasse. Men inden du træffer din beslutning, er der flere...

Klar, parat, lønsamtale

LTD og TDC er blevet enige om rammerne for årets lønsamtaler, der sættes i gang hurtigst muligt. Og så kan du allerede nu planlægge en lidt længere juleferie i år...

Har du den rigtige løn?

Se lønstatistikken fordelt pr. stillingsbetegnelse her