Lederforeningen i TDC

Lederforeningen i TDC (LTD) er en frivillig sammenslutning, som har forhandlingsretten for ledere og særligt betroede medarbejdere i TDC A/S og TDC Hosting A/S. Det primære formål er at varetage medlemmernes interesser og yde rådgivning om løn- og ansættelsesmæssige forhold.

LTD tilslutter sig Lederne

Torsdag aften, den 29. november, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i LTD.


Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med bestyrelsens arbejde med LTDs fremtidige tilhørsforhold

Hvad er status p.t.?

Det er en spændende tid i TDC Group, og dermed også i foreningen. Her får du en lille statusopdatering på, hvad der sker lige nu.

Har du den rigtige løn?

Se lønstatistikken fordelt pr. stillingsbetegnelse her