Lederforeningen i TDC

Lederforeningen i TDC (LTD) er en frivillig sammenslutning, som har forhandlingsretten for ledere og særligt betroede medarbejdere i TDC A/S og TDC Hosting A/S. Det primære formål er at varetage medlemmernes interesser og yde rådgivning om løn- og ansættelsesmæssige forhold.

Beretning 2016-2017

Generalforsamlingen finder sted den 30. marts 2017 i Teglholmen - beretningen er nu klar og kan...


Løndannelsen 2016 og status på forhandlingerne 2017

Læs om, hvordan det gik med lønudviklingen i 2016 og hvad status er på forhandlingerne i 2017, hvor det ikke kun er lønnen, der skal aftales, men hele overenskomsten, der skal fornys.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2017

Læs om årets generalforsamling, samt informationsmøde i Aarhus

Har du den rigtige løn?

Se lønstatistikken fordelt pr. stillingsbetegnelse her