Lederforeningen i TDC

Lederforeningen i TDC (LTD) er en frivillig sammenslutning, som har forhandlingsretten for ledere og særligt betroede medarbejdere i TDC A/S og TDC Hosting A/S. Det primære formål er at varetage medlemmernes interesser og yde rådgivning om løn- og ansættelsesmæssige forhold.

Overtalligheden fortsætter i 2017

Lederforeningen har her i december været indkaldt til forhandling i forbindelse med den forventede...


God Jul & Godt Nytår

Foreningen ønsker alle en God Jul og et Godt Nytår. Sekretariatet har åben alle dage mellem jul og nytår fra kl. 9 - 16 på telefon 70 27 22 57 eller mail info@lederforeningen.dk 

Har du været til lønsamtale?

Hvis du endnu ikke har været til lønsamtale, er det tid at rykke din leder.

Har du den rigtige løn?

Se lønstatistikken fordelt pr. stillingsbetegnelse her