Lederforeningen i TDC

Lederforeningen i TDC (LTD) er en frivillig sammenslutning, som har forhandlingsretten for ledere og særligt betroede medarbejdere i TDC A/S og TDC Hosting A/S. Det primære formål er at varetage medlemmernes interesser og yde rådgivning om løn- og ansættelsesmæssige forhold.

Det her er vigtigt...

Vi skal bruge dit samtykke - og du skal bruge 2 minutter på at give os det. Er du hurtigt ude,...


Overenskomst gældende 2017-2020 er nu tilgængelig

Den nye overenskomst blev indgået i april 2017 og kan nu læses i sin helhed på hjemmesiden.

Stresskursus - kun for ledere

Lær at spotte egen og medarbejdernes stress

Har du den rigtige løn?

Se lønstatistikken fordelt pr. stillingsbetegnelse her