Lederforeningen i TDC

Lederforeningen i TDC (LTD) er en frivillig sammenslutning, som har forhandlingsretten for ledere og særligt betroede medarbejdere i TDC A/S og TDC Hosting A/S. Det primære formål er at varetage medlemmernes interesser og yde rådgivning om løn- og ansættelsesmæssige forhold.

LTD-lønaftale er på plads

Nu kan lønsamtalerne endelig komme i gang.


Stresskursus for ledere

Lær, hvordan du som leder spotter både egen og andres stress.

Ekstra penge på din pensionsopsparing

PFA forrenter KundeKapital med 20 %. Se også PFA's kommentar til Brexit og påvirkningen af markederne

Har du den rigtige løn?

Se lønstatistikken fordelt pr. stillingsbetegnelse her