Lederforeningen i TDC

Lederforeningen i TDC (LTD) er en frivillig sammenslutning, som har forhandlingsretten for ledere og særligt betroede medarbejdere i TDC A/S og TDC Hosting A/S. Det primære formål er at varetage medlemmernes interesser og yde rådgivning om løn- og ansættelsesmæssige forhold.

Har du været til lønsamtale?

Hvis du endnu ikke har været til lønsamtale, er det tid at rykke din leder.


Organisationsændringer og overtallighed i TDC Group

Udmøntningen af den nye strategi, som TDC Group udmeldte i begyndelsen af januar 2016, er nu nået til Operations.

Overenskomst 2017 - forhandlingerne begynder snart

Den 28. februar 2017 udløber den nuværende overenskomst mellem LTD og TDC A/S, og det er derfor blevet tid til at overveje, hvilke temaer vi skal tage med ved forhandlingerne om en ny overenskomst.

Har du den rigtige løn?

Se lønstatistikken fordelt pr. stillingsbetegnelse her