Lederforeningen i TDC

Lederforeningen i TDC (LTD) er en frivillig sammenslutning, som har forhandlingsretten for ledere og særligt betroede medarbejdere i TDC A/S og TDC Hosting A/S. Det primære formål er at varetage medlemmernes interesser og yde rådgivning om løn- og ansættelsesmæssige forhold.

Stresskursus - kun for ledere

Lær at spotte egen og medarbejdernes stress


Fik du svaret på undersøgelsen om årets lønsamtaler?

Vi fik oplysninger om, at seneste mail fra LTD desværre var havnet i uønsket post, eller slet ikke kommet frem - vi har ændret lidt i opsætningen af systemet og prøver nu igen.

Hvordan gik lønsamtalerne?

Årets lønsamtaler i TDC Group bør være gennemført nu - og vi vil gerne høre, hvordan det er gået

Har du den rigtige løn?

Se lønstatistikken fordelt pr. stillingsbetegnelse her