Lederforeningen i TDC

Lederforeningen i TDC (LTD) er en frivillig sammenslutning, som har forhandlingsretten for ledere og særligt betroede medarbejdere i TDC A/S og TDC Hosting A/S. Det primære formål er at varetage medlemmernes interesser og yde rådgivning om løn- og ansættelsesmæssige forhold.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med bestyrelsens arbejde med...


Hvad er status p.t.?

Det er en spændende tid i TDC Group, og dermed også i foreningen. Her får du en lille statusopdatering på, hvad der sker lige nu.

TDC splittes op og hovedorganisationer fusionerer

Det har været et begivenhedsrigt forår med meldingerne om, at TDC splittes op, og at FTF og LO har besluttet at fusionere. Og så har LTD budt velkommen til en ny medarbejder pr. 1. juli. Få overblikket her.

Har du den rigtige løn?

Se lønstatistikken fordelt pr. stillingsbetegnelse her